Marine Stewardship Council (MSC)

MSC je nezávislá nezisková organizace určující standardy pro udržitelný rybolov. Krilový olej využívaný při výrobě doplňku stravy Krillan® je jediný certifikovaný organizací MSC jako udržitelný a stoprocentně dohledatelný.

Organizace MSC klade velké nároky na postupy a ekologii. Podle studie srovnávající ekoznačky, kterou provedla společnost Accenture, byla značka Marine Stewardship Council hodnocena nejlépe ze všech.

Certifikace MSC se zakládá na celkovém zdraví cílové biomasy a na dopadu rybolovu v dané lokalitě. Jejím hlavním cílem je přeměnit současný rybolov na udržitelný.

MSC určuje globální standardy pro certifikaci udržitelného rybolovu a dohledatelnost spotřebitelského řetězce. Organizace motivuje spotřebitele, aby s certifikátem měli možnost svým nákupem přispět k udržitelnému rybolovu.

Kril pro doplněk stravy Krillan® obdržel certifikaci MSC.